Антични-старинни

Антични или старинни са килимите, чиято възраст надхвърля 60 или 80 години, като едновременно с това отговарят на някои определени изисквания свързани с рисунъка, техниката на изработка, използваните материали и тяхната устойчивост.

Античен/ старинен Античен/ старинен Античен/ старинен

Ясно е, че горните изисквания оказват голямо влияние и разликите между един стар килим и един античен / старинен килим и са определящи спрямо неговото качество. Считаните за антични/ старинни килими притежават изключителна историческа и културна стойност, тъй като поради своята старинност съхраняват непроменена ориенталската традиция, без каквито и да било европейски влияния от ХХ в.

carpetu2.gr